Frågor och synpunkter

Våra sjukgymnaster är landstingsanslutna. Detta innebär att de lyder under landstingets regler för vård och omsorg, subventionerad vård och frikort. Detta gäller även feldenkraisträning som sker inom ramen av vård och omsorg inom landsting av behöriga sjukgymnaster.


Träning och annan behandling som sker i våra lokaler men är utanför Landstingets regi lyder inte under samma förordningar. Klagomål och synpunkter sker i första hand till din personliga kontakt men du är givetvis välkommen att framföra dina synpunkter till oss som driver Happy Moves.


Ulrika och Anders


Klaga på vården


Om du har synpunkter eller klagomål på vården så finns det utöver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) flera instanser som du kan vända dig till.


Innan du vänder dig till IVO med en anmälan finns det några saker att tänka på.


1.   Vänd dig först till din mottagning eller avdelningen I första hand ska du vända dig till personalen på den mottagning eller avdelning där du blivit behandlad; exempelvis vårdcentral, sjukhus, tandläkarmottagning eller äldreboende. Om något gått fel i vården är vårdgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och att vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen.


2.   Om du inte är nöjd med personalens förklaring

• Vänd dig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där du har blivit behandlad.

• Inom kommunalt äldreboende eller hemsjukvård, vänd dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

• Gäller det privattandvård, vänd dig till Privattandvårdsupplysningen. Patientnämnden Patientnämndens uppgift är att    kan ge dig hjälp och stöd i dina kontakter med vårdgivaren eller hjälpa dig att hitta rätt myndighet att kontakta.


3.   Om du har upplevt dåligt bemötande IVO utreder inte ärenden som handlar om dåligt bemötande. Vänd dig i stället till patientnämnden, som kan ge dig stöd i dina kontakter med vårdgivaren.

Dina synpunkter, klagomål eller konstuktiva kritik är viktig för oss, du kan lätt nå oss genom att använda formuläret nedan.