Behandlingar

Feldenkrais®

- Ulrika Enocksson, Anders Enocksson och Anna-Lena Roune

Feldenkrais®metoden handlar om att öka medvetenhet om sig själv via olika rörelser/rörelsesekvenser i syfte att hitta möjlighet till att förändra hur man använder sig själv effektivare i vardagen. Metoden syftar till att ge fler valmöjligheter till bättre funktion, genom  att kunna använda skelettets stödjande funktion och att få ett bättre välbefinnande säväl psykiskt som fysiskt.

Feldenkrais är en pedagogisk metod där du guidas verbalt och/eller fysiskt, genom att notera hur rörelse, sinne och förnimmelser samspelar i dig för att kunna hitta din potential och möjligheter till förbättrad livskvalité.

Successivt skapas förutsättningar för minskade spänningar, smärta, stelhet, stressnivå vilket ger mer ork och energi över till en bättre funktion i vardagen.


Du kan gå både individuellt och/eller i grupp.


Vi är landstingsanslutna, högkostnadskort och frikort gäller.


Kontakt för frågor och/eller sjukgymnast/feldenkrais®-Behandling  


Ulrika Enocksson

E-mail: uenock@hotmail.se

Telefon: 070-497 23 32


Anders Enocksson

E-mail: aenock@hotmail.com

Telefon: 073-972 31 32


Anna-Lena Roune

E-mail: almroune@gmail.com

Telefon: 073-033 89 82